გალერეა

კარტოფილის  ჩრჩილის ხაფანგების საცდელი  პროგრამა,  მეორე ერთობლივი პროექტია, რომელიც RED პროგრამამ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის უვნებლობის სამსახურთან ერთად განახორციელა.ტრენერთა ტრენინგს, პროგრამის საერთაშორისო კონსულტანტი წარუძღვა, ტრენინგში 25 ექსპერტმა მიიღო მონაწილეობა და სურსათის უვნებლობის სამსახურის საკონფერენციო დარბაზში 2013 წლის 30 მარტს ჩატარდა. ტრენინგის მონაწილეები გაეცნენ თუ......

კარტოფილის დაავადებებისგავრცელებისრუკა/ტრენერთა ტრენინგი, პირველი  ერთობლივი პროექტია, რომელიც რეგიონების ეკონომიკური განვითარების (RED)პროგრამის ფარგლებში,  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის უვნებლობის სამსახურთან ერთად განახორციელდა. ტრენერთა ტრენინგს, პროგრამის საერთაშორისო ექსპერტი გრემ დეილი წარუძღვა, ტრენინგში 22 ექსპერტმა მიიღო მონაწილეობა დასურსათის უვნებლობის სამსახურის საკონფერენციო დარბაზში 2013 წლის 15 მარტს ჩატარდა.ინიციატივის გრძელვადიანი......