დონორი და განმახორციელებელი ორგანიზაციები

danida          sdc

niras                 cnfa        Primary(Color-quick-web)

[hr]

ეკონომიკური განვითარების პროგრამა, ერთობლივი დანიურ შვეიცარული პროექტია, დანიურ მხარეს, დანიის საერთაშირისო განვითარების სააგენტო (DANIDA), ხოლო შვეიცარულს-შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი (SDC) წარმოადგენს. პროექტის ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელია სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი (SDC).  პროგრამას განახორციელებს სამი პარტნიორი ორგანიზაციისგან შემდგარი კონსორციუმი: NIRAS წამყვანი ორგანიზაცია, CNFA და Mercy Corps.