ტრენინგი ქალთა თანასწორობის შესახებ RED პროგრამის ბენეფიციარებისთვის

ტრენინგი ქალთა თანასწორობის შესახებ RED პროგრამის ბენეფიციარებისთვის

ტრენინგი ქალთა თანასწორობის შესახებ RED პროგრამის A კომპონენტის ბენეფიციარებისთვის,  პროგრამის გენდერის სპეციალისტმა, რუსუდან გოცირიძემ  2016 წლის 24-26 თებერვალს ბოლნისში ახალციხესა და ადიგენში არსებულ ე.წ  ქალთა ოთახებში  ჩაატარა.

ტრენინგის მსვლელობისას, 58 მა ქალმა სამცხე ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებიდან, მიიღო ინფორმაცია ქალთა თანასწორობის ძირითადი პრინციპების შესახებ. 5 საათიანი ტრენინგის შდეგად მონაწილეებმა შეიტყვეს თუ როგორ უნდა გამოიყენონ მიღებული  თეორიული ცოდნა  პრაქტიკულ სამუშაო პროცესში.

ტრენინგები,  Mercy Corps და USAID-თან მჭიდრო თანამშრომლობით ჩატარდა, მათივე ხელშწყობით შქმნილ ქალთა ოთახებსა და დემოკრატიულ ჩართულობის ცენტრში. ტრენინგი გაშუქდა სამცხე ჯავახეთის ადგილობრივი ტელევიზიის TV 9 მიერ  >>>>>>>>>