“ფერმერის საათი” – აქტიური ფერმერების ფინანსური მხარდაჭერა

“ფერმერის საათი” – აქტიური ფერმერების ფინანსური მხარდაჭერა

მესხი ფერმერები საკუთარი საქმიანობის გაფართოებას სხვადასხვა გზით ცდილობენ. დაფინანსების მოსაპოვებლად არასამთავრობო სექტორთან , სახელმწიფოსა და ბანკებთან თანამშრომლობენ.