“ფერმერის საათი” – ბაზრის კვლევა და პროდუქტის კონტროლი

“ფერმერის საათი” – ბაზრის კვლევა და პროდუქტის კონტროლი

დგილობრივი ბაზრების კონტროლი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები – ახალციხეში მცხოვრები ფერმერები და მცირე მეწარმეები რეალიზაციის პირობებზე საუბრობენ.