“ფერმერის საათი” – ლაბორატორიული კვლევების აუცილებლობა

“ფერმერის საათი” – ლაბორატორიული კვლევების აუცილებლობა

ლაბორატორიული კვლევების აუცილებლობა სასოფლო–სამეურნეო საქმიანობაში – რა მიმართულებით ტარდება სამცხე–ჯავახეთში გამოვლევები და რამდენად დიდია პროცესში ფერმერების ჩართულობა.