“ფერმერის საათი” – მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენების წესები

“ფერმერის საათი” – მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენების წესები

სოფლის მაცხოვრებლებმა ჰერბიციდების გამოყენება უკვე დაიწყეს. ზოგიერთი ფერმერი ქიმიურ პრეპარატებს კვლავ სკეპტიკურად უყურებს, თუმცა, მათი დიდი ნაწილი პესტიციდებს აქტიურად იყენებს. რატომ გახდა აუცილებელი პრეპარატების გამოყენება თანამედროვე სასოფლო–სამეურნეო საქმიანობაში და იცავენ თუ არა ფერმერები დოზირების წესებს?