“ფერმერის საათი” – ნიადაგში გავრცელებული დაავადებები და მასთან ბრძოლის გზები.

“ფერმერის საათი” – ნიადაგში გავრცელებული დაავადებები და მასთან ბრძოლის გზები.

ნიადაგის ტიპები, კულტურათა დაავადებების გამომწვევი მიზეზები და მისი თავიდან აცილების გზები – რა მდგომარეობაა სამცხე–ჯავახეთში? რამდენად სწორად ატარებენ ფერმერები აგრო–ღონისძიებებს? აუცილებელია თუ არა ნიადაგის გამოკვლევა? რა ჯდება მიწის ანალიზი და რა პრობლემებზე საუბრობენ ფერმერები.