“ფერმერის საათი” – სარეალიზაციო ბაზრების ხელმისაწვდობობა

“ფერმერის საათი” – სარეალიზაციო ბაზრების ხელმისაწვდობობა

გარატირებული  სარეალიზაციო ბაზრების ხელმისაწვდომობა – რა როლი ეკისრება სასოფლო–სამეურნეო საქმიანობის გაძლიერებაში დონორ ორგანიზაციებს, რა სახის დახმარებას უწევენ არასამთავრობოები ფერმერებს და რა კუთხით საჭიროებს დარგი დახმარებას – “ფერმერის საათის” კითხვებს “რეგიონების ეკონომიკური განვითარების პროგრამის” (Red) მეკატროფილეობის კომპონენტის ლიდერი