“ფერმერის საათი” – სურსათის უვნებლობის საკითხები ევრო კავშირის ქვეყნებში პროდუქციის გატანა.

“ფერმერის საათი” – სურსათის უვნებლობის საკითხები ევრო კავშირის ქვეყნებში პროდუქციის გატანა.

სურსათის უვნებლობის საკითხები, ასოცირების ხელშეკრულებით გასათვალისწინებელი ვალდებულებები – რომელ პროდუქტს აქვს პერსპექტივა გავიდეს ევროპის ბაზრებზე და რა ვალდებულებებს აკისრებს ასოცირების ხელშეკრულება ფერმრებს და ზოგადად სახელმწიფოს?