მისია

   რეგიონების ეკონომიკური განვითარების პროგრამა (RED) არის დანიურ-შვეიცარიული ერთობლივი პროექტი, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ეკონომიკურ ზრდასა და სიღარიბის დაძლევას სამცხე ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში. მიზნის მისაღწევად პროგრამა ფინანსურ და ტექნიკურ დახმარებას გაუწევს მეკარტოფილეობისა და მესაქონლეობის საწარმოო ჯაჭვში ჩართულ ფერმერებსა და საწარმოებს. აღნიშნული მხარდაჭერა და   სექტორების  გაძლიერება ხელს შეუწყობს პროექტის რეგიონებში დასაქმებული ფერმერებისა და საწარმოების შემოსავლების ზრდას და, შესაბამისად, რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას.

პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ  ჩამოტვირთეთ თანდართული დოკუმენტი