სასოფლო სამეურნეო სატელევიზიო შოუ

სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ სამცხე–ჯავახეთში ბრუცელოზის საწინააღმდეგო ღონისძიებები  მიმდინარეობს.  რამდენიმე წლიანი სტრატეგიული გეგმის ფარგლებში, პირველ ეტაპზე, სააგენტოს თანამშრომლებმა სისხლის აღება მოახდინეს. სერომონიტორინგი რეგიონში სოფელ რუსთავიდან დაიწყო.  გამოკვლევებით დადგინდა, რომ სოფელში  40–მდე სული დაავადებულია. ადგილობრივები ბრუცელოზის საწინააღმდეგო ღონისძიებებს იმედით უყურებენ, თუმცა ამბობენ, რომ თუ დროული ვაქციანაცია არ...

სოფლის მაცხოვრებლებმა ჰერბიციდების გამოყენება უკვე დაიწყეს. ზოგიერთი ფერმერი ქიმიურ პრეპარატებს კვლავ სკეპტიკურად უყურებს, თუმცა, მათი დიდი ნაწილი პესტიციდებს აქტიურად იყენებს. რატომ გახდა აუცილებელი პრეპარატების გამოყენება თანამედროვე სასოფლო–სამეურნეო საქმიანობაში და იცავენ თუ არა ფერმერები დოზირების წესებს?...

სურსათის უვნებლობის საკითხები, ასოცირების ხელშეკრულებით გასათვალისწინებელი ვალდებულებები – რომელ პროდუქტს აქვს პერსპექტივა გავიდეს ევროპის ბაზრებზე და რა ვალდებულებებს აკისრებს ასოცირების ხელშეკრულება ფერმრებს და ზოგადად სახელმწიფოს? ...

ლაბორატორიული კვლევების აუცილებლობა სასოფლო–სამეურნეო საქმიანობაში – რა მიმართულებით ტარდება სამცხე–ჯავახეთში გამოვლევები და რამდენად დიდია პროცესში ფერმერების ჩართულობა....

დგილობრივი ბაზრების კონტროლი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები – ახალციხეში მცხოვრები ფერმერები და მცირე მეწარმეები რეალიზაციის პირობებზე საუბრობენ....

გარატირებული  სარეალიზაციო ბაზრების ხელმისაწვდომობა – რა როლი ეკისრება სასოფლო–სამეურნეო საქმიანობის გაძლიერებაში დონორ ორგანიზაციებს, რა სახის დახმარებას უწევენ არასამთავრობოები ფერმერებს და რა კუთხით საჭიროებს დარგი დახმარებას – "ფერმერის საათის" კითხვებს "რეგიონების ეკონომიკური განვითარების პროგრამის" (Red) მეკატროფილეობის კომპონენტის ლიდერი...

მესხი ფერმერები საკუთარი საქმიანობის გაფართოებას სხვადასხვა გზით ცდილობენ. დაფინანსების მოსაპოვებლად არასამთავრობო სექტორთან , სახელმწიფოსა და ბანკებთან თანამშრომლობენ....

ნიადაგის ტიპები, კულტურათა დაავადებების გამომწვევი მიზეზები და მისი თავიდან აცილების გზები – რა მდგომარეობაა სამცხე–ჯავახეთში? რამდენად სწორად ატარებენ ფერმერები აგრო–ღონისძიებებს? აუცილებელია თუ არა ნიადაგის გამოკვლევა? რა ჯდება მიწის ანალიზი და რა პრობლემებზე საუბრობენ ფერმერები....

თესვის სეზონი იწყება და “ფერმერის საათი” გადაცემას თანამედროვე სათესლე მასალის ხელომისაწვდომობაზე გთავაზობთ. საზღვარგარეთიდან შემოტანილი თუ ადგილობრივი წარმოების თესლი – რას ფიქრობენ თანამედროვე კულტურების სათესლე მასალაზე ფერმერები, როგორია მათი სანდოობა და რომელს ანიჭებენ უპირატესობას....