გალერეა

[gallery ids="373,371,372"]

In the agricultural season of 2014 an unprecedented volume of imported high quality, Elite seed has been made available to potato growers in Samtskhe Javakheti and Kvemo Kartli regions by Rural Advisory Service LLC (RAS), through technical and financial support from the Rural Economic Development Programme (RED) funded by Danish and Swiss governments.

კარტოფილის  ჩრჩილის ხაფანგების საცდელი  პროგრამა,  მეორე ერთობლივი პროექტია, რომელიც RED პროგრამამ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის უვნებლობის სამსახურთან ერთად განახორციელა.ტრენერთა ტრენინგს, პროგრამის საერთაშორისო კონსულტანტი წარუძღვა, ტრენინგში 25 ექსპერტმა მიიღო მონაწილეობა და სურსათის უვნებლობის სამსახურის საკონფერენციო დარბაზში 2013 წლის 30 მარტს ჩატარდა. ტრენინგის მონაწილეები გაეცნენ თუ როგორ უნდა დამონტაჟდეს კარტოფილის ჩრჩილის საწინააღმდეგო 1000 ზე მეტი  ხაფანგი, სამცხე ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში მდებარე დაახლოებით 250 კარტოფილის ნაკვეთზე.
კარტოფილის დაავადებებისგავრცელებისრუკა/ტრენერთა ტრენინგი, პირველი  ერთობლივი პროექტია, რომელიც რეგიონების ეკონომიკური განვითარების (RED)პროგრამის ფარგლებში,  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის უვნებლობის სამსახურთან ერთად განახორციელდა. ტრენერთა ტრენინგს, პროგრამის საერთაშორისო ექსპერტი გრემ დეილი წარუძღვა, ტრენინგში 22 ექსპერტმა მიიღო მონაწილეობა დასურსათის უვნებლობის სამსახურის საკონფერენციო დარბაზში 2013 წლის 15 მარტს ჩატარდა.ინიციატივის გრძელვადიანი მიზანია, შემუშავდეს და პროგრამის მიზნობრივ რეგიონებში დაინერგოს კარტოფილის დაავადებების მართვის სტრატეგია.